Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không
Nội dung:

 

5.1

Thành phần hồ sơ

 

Đơn đề nghị đổi, cấp lại theo mẫu.

5.2

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.3

Lệ phí: Không

5.4