Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ.
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Thân nhân liệt sĩ lập làm đơn (theo mẫu) nộp qua bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã.
          - Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.
          - Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.
          b) Cách thức thực hiện: Nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
          c) Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Đơn đề nghị.
          d) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).
          e) Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.
          f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân
          g) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân xã
          h) Lệ phí: Không
          i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không
          k) Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có xác nhận của ủy ban nhân dân xã.
          l) Căn cứ pháp lý : Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
File đính kèm: Tải file