Tin nổi bật

Tuyên truyền về vệ sinh môi trường, rác thải

Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, được ví như một Việt Nam thu nhỏ, vì có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi, biên giới, sân bay. Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc vừa thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ, vừa có vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hiện nay tỉnh đang phát triển theo hướng lấy du lịch, dịch vụ làm trọng tâm phát triển, kết hợp bảo vệ môi trường biển đảo.
 

Từ ngày 1/6 đến 15/6, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, Quảng Ninh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” và chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2021 “ Đại dương: Sự sống và sinh kế” theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. (Thông tin, tài liệu truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2021 đăng tải Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, địa chỉ http://vasi.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn.)

          Vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo, khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

          Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức trách nhiệm của của người dân, tổ chức trong việc bảo vệ môi trường biển, với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đăng tải  một số tài liệu pháp luật liên quan đến lĩnh vực biển đảo để cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân được biết và tham khảo (các file đính kèm dưới đây).

 1. Luật bảo vệ môi trường
 2. Luật biển Việt Nam
 3. Nghị định số 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển.
 4. Nghị định số 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lúc địa của Việt Nam
 5. Công ước về Luật biển năm 1982
 6. Luật cảnh sát biển Việt Nam

KHẨU HIỆU

 1. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân.
 2. Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương.
 3. Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta.
 4. Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
 5. Bảo đảm sinh kế cho người dân để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
 6. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.
 7. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đáo Việt Nam.
 8. Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.
 9. Bảo vệ đại dương khỏi nhựa là bảo vệ tương lai của con người
BĂNG RÔN


 
Hãy  cùng ngắm nhìn và tự hào cảnh biển, con đường ven biển Quảng Ninh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và hãy chung tay lan tỏa thông điệp bảo vệ đại dương, phát triển bền vững sinh kế biển.
 Trang TTĐT PBGDPL Quảng Ninh
 
 
Các tin liên quan: