Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Chiều ngày 25 – 9 - 2020, Hội đồng Nhân dân phường Cẩm Bình Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 để miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ và đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả.

Quang cảnh kỳ họp
 
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Bình và cho thôi làm nhiệm vụ HĐND phường Cẩm Bình khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hải Ninh do thành phố điều động chuyển công tác tại phường Cửa Ông từ ngày 18 – 9 – 2020; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Bình  đối với ông Nguyễn Công Bằng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh chủ tịch UBND phường Cẩm Bình
 
Các đại biểu HĐND phường Cẩm Bình đã thảo luận thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu, bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình; kết quả ông Nguyễn Công Bằng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
 
 
Việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBND phường tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường Cẩm Bình đã đề ra.
Các tin liên quan: