Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường thủy hàng hải
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
Nội dung:
File đính kèm: Tải file