Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường thủy hàng hải
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
Nội dung:
File đính kèm: Tải file