Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường thủy hàng hải
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Lệ phí: 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
Nội dung:
File đính kèm: Tải file