Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường thủy hàng hải
Thời gian giải quyết:
Lệ phí: '- Phi xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải nội địa: 200.000đ/lần - Phí xác nhận kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế: 50 USD/lần
Nội dung:
File đính kèm: Tải file