Tin nổi bật

Tin hoạt động của Thành phố

Ngày 11/3/2021, UBND thành phố Cẩm Phả đã tổ chức trao quyết định về công tác cán bộ tại phường Cẩm Bình. Đồng chí Đinh Ngọc Chiến – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố dự và trao quyết định.

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến – UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố trao quyết định Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình cho đồng chí Trần Xuân Trường

Đồng chí Đinh Ngọc Chiến – UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố trao quyết định của UBND thành phố về việc: phê chuẩn kết quả bầu cử ông Trần Xuân Trường giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Đinh Ngọc Chiến – UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình
 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Xuân Trường - Phó chủ tịch UBND phường Cẩm Bình đồng chí Đinh Ngọc Chiến – Phó chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà đồng chí đã đạt được. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn đồng chí Trần Xuân Trường được bầu vào vị trí chủ chốt của phường Cẩm Bình đợt này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò, trách nhiệm, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát cơ sở cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cũng như chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Xuân Trường - Phó chủ tịch UBND phường Cẩm Bình đã thể hiện quyết tâm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Các tin liên quan: