Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


1) Ông Nguyễn Công Bằng - Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận
- Ngày sinh: 11/02/1982
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học thương mại
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0333.862.240
- Email: nguyencongbang@quangninh.gov.vn
 

2) Bà Nguyễn Thị Nơ - Phó Chủ tịch UBND phường - Phó trưởng bộ phận
- Ngày sinh : 18/02/1982
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Công tác xã hội
- Trình độ lý luận chính trị :  Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0988.148.248 
- Email: nguyenthino@quangninh.gov.vn

3) Công chức Tư pháp - Hộ tịch:  Đào Thị Tuyết
- Ngày sinh: 29/08/1978
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật - Đại học Quản trị tài chính
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0904644388
- Email: daothituyet@quangninh.gov.vn

4) Công chức Văn hóa - Xã hội:  Phạm Thu Trang
- Ngày sinh: 03/04/1985
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- ĐTDĐ:
- Email: phamthutrang.cp@quangninh.gov.vn

5) Công chức Văn phòng - Thống kê:  Trương Thị Thắm
  - Ngày sinh: 27/7/1974
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
- ĐTDĐ: 0366.695.096
- Email: truongthitham.cp@quangninh.gov.vn

6) Công chức Địa chính - Xây dựng:  ông Khổng Minh Chung
- Ngày sinh: 24/05/1992
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng - ĐH Giao thông vận tải
- Trình độ lý luận chính trị:
- DTDĐ: 0935.999.656
- Email: khongminhchung@quangninh.gov.vn