Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Chiều ngày 29/4, Hội đồng nhân dân phường Cẩm Bình khóa XX đã tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quang cảnh kỳ họp
 
Nhiệm kỳ qua, HĐND phường Cẩm Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương pháp tổ chức và hoạt động theo hướng dân chủ, thực chất, đạt hiệu quả. Nhất là tăng cường các hoạt động giám sát, khảo sát trên nhiều lĩnh vực và có nhiều biện pháp tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc tổ chức các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, có nhiều cải tiến, chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao rõ rệt. Các Nghị quyết của HĐND ban hành đã UBND phường triển khai thực hiện và cụ thể hóa bằng những kế hoạch, quyết định với các biện pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát hợp với tình hình thực tế địa phương, đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ đó hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương,…


Lãnh đạo phường Cẩm Bình phát biểu tại kỳ họp
 
Phát huy kết quả đạt được HĐND phường Cẩm Bình khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian còn lại của nhiệm kỳ và đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra bằng nhiều hình thức. Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, chủ động chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dư luận và nhiều cử tri quan tâm để chất vấn tại kỳ họp cũng như đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị; cải tiến hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng linh hoạt, đảm bảo hiệu quả,...
 
Trong dịp này phường Cẩm Bình đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các tin liên quan: