Tin nổi bật

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/3/2021, Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam phường Cẩm Bình đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Cẩm Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 

Quang cảnh hội nghị
 
Hội nghị đã tiến hành nghiên cứu các văn bản của Trung ương, của tỉnh, phường liên quan, các vấn đề cần quan tâm trong quá trình giới thiệu người ứng cử đã trình bày ở báo cáo; hội nghị còn thảo luận về số lượng được bầu và số dư tối thiểu sau hiệp thương lần thứ 2 để niêm yết danh sách những người ứng cử tại 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường và thảo luận người cụ thể để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường, trên cơ sở đảm bảo đủ các cơ cấu định hướng và cơ cấu kết hợp đối với đại biểu cần bầu theo văn bản chỉ đạo của HĐND phường.


Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Theo đó, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; kết quả điều chỉnh của Thường trực HĐND về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; hồ sơ biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND…..Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nhất trí lập danh sách sơ bộ gồm 41 người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 và kế hoạch thực hiện một số nội dung có liên quan theo luật định.
Các tin liên quan: