Tin nổi bật

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 17/4/2021, Ủy ban bầu cử phường Cẩm Bình tổ chức sơ kết bước 1, bước 2 cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Quang cảnh hội nghị
 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử phường Cẩm Bình, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn bám sát chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên, quán triệt, triển khai tích cực, đồng bộ, khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch bầu cử đề ra và đúng trình tự theo luật định.

Ủy ban MTTQ phường cũng đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ 2 và lần thứ 3, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường  nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần 3 là 34 đại biểu.
 


UBBC phường Cẩm Bình báo cáo và triển khai nhiệm vụ tại hội nghị
 

Phường cũng đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND phường; hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường, các khu vực bỏ phiếu với số cử tri dự kiến là 7.045 người.

Uỷ ban bầu cử phường Cẩm Bình cũng đã rà soát cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử như sửa chữa, chỉnh trang một số nhà văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác bầu cử, chỉ đạo rà soát số lượng hòm phiếu, cử tri trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền các kênh thông tin đại chúng để phục vụ bầu cử…
 


Đồng chí Nguyễn Thị Nơ - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình phát biểu tại hội nghị


Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình quán triệt công tác bầu cử trên địa bàn

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử và các tổ bầu cử trên địa bàn phường Cẩm Bình bám sát chỉ đạo của cấp trên và biểu tiến độ thời gian và các công việc phải triển khai phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó quan tâm làm tốt việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp phường theo từng đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH,  đại biểu HĐND các cấp ở khu vực bỏ phiếu; tiếp tục cập nhật thông tin, chỉnh sửa niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Các tiểu ban phục vụ bầu cử tích cực triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Với quyết tâm, phấn đấu tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng luật, dân chủ và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Các tin liên quan: