Tin nổi bật

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 5/3/2021, phường Cẩm Bình tổ chức sơ kết bước một tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Phường Cẩm Bình Sơ kết bước 1 tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bám sát Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của tỉnh và của thành phố Cẩm Phả cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, Phường Cẩm Bình đã triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách chặt chẽ, chủ động và đúng quy định. 

Theo đó, phường đã thành lập Ủy ban Bầu cử phường Cẩm Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 11 thành viên phân cấp đúng số lượng và thành phần. Công tác tuyên truyền và đảm bảo ANTT được chú trọng giữ vững địa bàn ổn định không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện,...


Đồng chí Nguyễn Công Bằng, Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Bình quán triệt nhiệm vụ tại hội nghị

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch, thành lập 05 tiểu ban và tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu  HĐND phường gồm 63 người bằng 3 lần số lượng được bầu đảm bảo trước thời hạn luật định và kế hoạch. Cùng với đó công tác chuẩn bị cơ sở vật chất các nhà văn hóa đã được sửa chữa, nâng cấp cơ bản hoàn thành đảm bảo cho phục vụ bầu cử.


Đồng chí Vũ Đức Hồng, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Bình báo cáo sơ kết bước 1 tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong thời gian tới phường Cẩm Bình chủ động bám sát kế hoạch, chỉ đạo của các cấp triển khai đúng tiến độ, quy định về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức hiệp thương lần thứ 2, lần thứ 3. Thành lập các Ban bầu cử, Tổ bầu cử, rà soát, niêm yết danh sách cử tri, tập huấn nghiệp vụ bầu cử,... và các nhiệm vụ trọng tâm khác để đảm bảo tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 

Các tin liên quan: