Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng ngày 01/8/2019, tại Hội trường UBND phường Cẩm Bình, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác NCT 6 tháng đầu năm 2019, biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp giai đoạn 2014 - 2019
Về dự Hội nghị có các đồng chí: 
1. Đ/c Vũ Đức Hồng - PBT Đảng ủy - CT HĐND phường 
2. Đ/c Lê Đình Chí - PBT Đảng ủy phường 
3. Đ/c Nguyễn Thị Nơ - PCT UBND phường 
4. Đ/c Nguyễn Duy Hưng - PCT UBND phường 
5. Đ/c Đào Tuấn Biên - CT UBMTTQ phường 
Cùng toàn thể các đồng chí trong Hội người cao tuổi phường Cẩm Bình, các đồng chí là Bí thư, trưởng khu, trưởng ban CTMT các khu phố cùng về dự đầy đủ. 
Đ/c Trần Đăng Hội - CT Hội NCT phường trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 
 
Trong 6 tháng đầu năm Hội đã kết nạp được 25 NCT vào sinh hoạt với tỷ lệ thu phí 100% (7.182.000đ). Hội NCT luôn chăm lo, thăm hỏi kịp thời, phúng viếng tiễn đưa chu đáo: Thăm ốm 122 lượt Hội viên với tổng số tiền 12.200.000đ; Viếng tang 24 Hội viên với tổng số tiền 7.200.000đ. Phối hợp với UBND chuẩn bị cơ sở vật chất mừng thọ cho 127 hội viên trong độ tuổi quy định vài dịp quốc tế NCT. Chăm lo sức khỏe, đời sống của từng hội viên. 
Để bản báo cáo và phương hướng được chi tiết cụ thể hơn, hội nghị được nghe đóng góp tham luận của đồng chí Châu Thành Phạt - Bí Thư - Trưởng khu phố Nam Tiến và đồng chí Nguyễn Thị Hiền - CT Hội NCT khu phố Nam Tiến.
 
Đ/c Châu Thành Phạt đóng góp tham luận 
Đ/c Nguyễn Thị Hiền đóng góp tham luận 
Hội nghị còn nhận được những ý kiến chỉ đạo, nhận xét của đ/c Vũ Đức Hồng - PBT Đảng ủy - CT HĐND phường về các mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động của Hội 6 tháng đầu năm 2019 cũng như động viên, khích lệ và hi vọng Hội NCT ngày một phát triển hơn nữa để thực sự là nơi gửi gắm tâm tư, kết nối, hòa nhập và sinh hoạt của các hội viên. 
Đ/c Vũ Đức Hồng - PBT Đảng ủy - CT HĐND phường phát biểu chỉ đạo 
Phần thứ 2, Hội nghị biểu dương, khen thưởng 17 cá nhân NCT tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp giai đoạn 2014-2019. Đ/c Trần Đăng Hội - CT Hội NCT đề nghị các ông bà NCT tiếp tục phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, là đầu tàu gương mẫu từ lời nói đến việc làm, tạo sự lan tỏa điển hình sâu rộng hơn nữa từ khi phố đến phường trong thời gian tới, góp phần xây dựng phường Cẩm Bình Ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình./.
Một số hình ảnh khen thưởng: 


 
Các tin liên quan: