Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Sáng ngày 25/7/2019, tại Hội trường A UBND phường Cẩm Bình, Trung tâm Hành chính công phối hợp với Bưu điện TP và UBND phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích năm 2019.
Về dự Hội nghị và tuyên truyền có các đồng chí:
1. Đ/c Nguyễn Quý Dư – Cán bộ TT Hành chính công Thành phố
2. Đ/c Vũ Đức Hồng – PBT Đảng ủy – CT HĐND phường
3. Đ/c Nguyễn Thị Nơ – PCT UBND phường
Cùng các đồng chí công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa, bí thư - trưởng thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, bí thư đoàn thanh niên khu phố, đại diện các hộ kinh doanh  trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Quý Dư giới thiệu và hướng dẫn người dân về thực hiện các TTHC qua dịch vụ công
Tại Hội nghị báo cáo viên của Trung tâm Hành chính công và Bưu điện Thành phố đã tuyên truyền về lợi ích khi dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (chủ động về thời gian và địa điểm nộp hồ sơ thủ tục hành chính, giảm chi phí đi lại, ...)  và hướng dẫn các thành phần tham gia Hội nghị đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh  trên website  http://dichvucong.quangninh.gov.vn, chuyển thành phần hồ sơ thủ tục hành chính thành các file PDF và nộp trực tuyến cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
Các tin liên quan: