Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Chiều ngày 29/7/2019 tại Hội trường A UBND phường Cẩm Bình, Hội đồng nhân dân phường Cẩm Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội phường 6 tháng đầu năm và quyết nghị thông qua phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy; HĐND, UBND; trưởng các ban ngành đoàn thể phường; các đồng chí Bí thư chi bộ,trưởng ban CTMT của 8 khu phố trên địa bàn phường và đại biểu HĐND phường khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Báo cáo của UBND phường về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường; Thông báo kết quả công tác Mặt trận vận động nhân dấn phat huy dân chủ công tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường; Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo Cáo của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 Sau khi lắng nghe các báo cáo, hoạt động thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn đã được thực hiện trong không khí dân chủ, trách nhiệm. Chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp đã được đồng chí Nguyễn Hải Ninh - TUV - Bí Thư- Chủ tịch UBND phường trả lời một cách nghiêm túc, đầy đủ. HĐND phường đã yêu cầu UBND phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri và những vấn đề kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn của kỳ họp này, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND phường lần thứ 10. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước nhân dân và với những đóng góp tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu HĐND, kỳ họp thứ 9, HĐND phường khóa XX đã thành công tốt đẹp. Các nội dung của kỳ họp được thảo luận, biểu quyết trách nhiệm, dân chủ, công khai./.
Các tin liên quan: