Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

HĐND phường Cẩm Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ mười một để quyết nghị một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và điều chỉnh doanh mục các dự án đầu tư công... Đến dự có đồng chí Bùi Hồng Quân – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy.

Quang cảnh kỳ họp
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020 phường Cẩm Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp cũng như các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh covid - 19. Tổng thu ngân sách phường đạt gần 7 tỷ đồng bằng 56% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, đô thị, quy hoạch, ATTP, VSMT... được tăng cường. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo. Hoạt động của HĐND phường có nhiều đổi mới và chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng cao. Nhất là trong nắm bắt tình hình, trong  các hoạt động giám sát, khảo sát và đôn đốc, phối hợp giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân.

Lãnh đạo phường Cẩm Bình phát biểu tại kỳ họp


Đồng chí Bùi Hồng Quân – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Bùi Hồng Quân – UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời đề nghị phường Cẩm Bình tăng cường công tác tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố đảm bảo sát hợp với tình hình thực tế của địa phương phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tại kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nội dung từng vấn đề; chất vấn, trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình do UBND và HĐND phường trình tại kỳ họp.

Các tin liên quan: