Tin nổi bật

Tin hoạt động của HĐND

Mới đây, HĐND phường Cẩm Bình khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND – UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND; báo cáo kết quả và Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026.Trao chứng nhận Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Cẩm Bình
 

Kỳ họp cũng đã nghe các tờ trình, thảo luận, biểu quyết nhất trí danh sách các ứng cử viên và tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân; bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 100% phiếu bầu đồng ý.
 Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường khóa XXI

Ông Vũ Đức Hồng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa XX , đại biểu HĐND phường khóa XXI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa XXI; Ông Nguyễn Công Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  UBND phường khóa XX được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UBND phường khóa XXI;  

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND phường khóa XXI; Xem xét và thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026.