Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Trong không khí tưng bừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), ngày 1/11/2020, Ban công tác mặt trận khu phố Khu Minh Hòa – phường Cẩm Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu phố được phường Cẩm Bình chọn làm điểm tổ chức Ngày hội.


Lãnh đạo phường Cẩm Bình tặng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận khu phố Minh Hòa

Tại ngày hội, các đại biểu cùng cán bộ và nhân dân khu phố Minh Hòa đã ôn lại truyền thống 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và thưởng thức những tiết mục văn nghệ quần chúng.

Với 237 hộ dân, 883 nhân khẩu, những năm qua, nhân dân khu phố Minh Hòa – phường Cẩm Bình luôn đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư văn hóa góp phần cùng toàn phường xây dựng phường Cẩm Bình đạt chuẩn văn minh đô thị. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân trong khu đã phát triển nhiều ngành nghề dịch vụ tạo thêm thu nhập, giải quyết việc làm góp phần nâng cao đời sống. Đến nay, Toàn khu chỉ có 1 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo. Qua bình xét, năm 2020, Khu phố có 98% đạt gia đình văn hóa; công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, vệ sinh môi trường... được nhân dân trong thôn quan tâm thực hiện tốt, an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững.


UBND phường Khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận khu phố Minh Hòa


UBMTTQ phường khen thưởng các tập thể cá nhânKhu phố Minh Hòa khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu

Nhân dịp này, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, Lãnh đạo phường Cẩm Bình đã tặng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận khu phố Minh Hòa. UBND, UBMTTQ phường và khu phố đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và gia đình văn hóa tiêu biểu.


Khu phố Minh Hòa - phường Cẩm Bình ký giao ước thực hiện các phong trào thi đua
Cũng tại ngày hội, Khu phố Minh Hòa – phường Cẩm Bình đã phát động và ký giao ước thực hiện các phong trào thi đua.​​​​​​​

 
 
Các tin liên quan: