Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 10/6, Chi cục phòng chống tên nạn xã hội Tỉnh phối hợp với UBND phường Cẩm Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện năm 2016.

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Nơ - Phó chủ tich UBND phường báo cáo về tình hình công tác Phòng chống TNXH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên địa bàn phường.

          Nhìn chung công tác phòng chống TNXH trên địa bàn phường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường. Trong 6 tháng đầu năm không phát sinh đối tượng nghiện mới, không có các vụ việc liên quan đến hoạt động mại dâm.

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Tỉnh tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy, một số văn bản liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện. Hiện nay, tệ nạn ma túy ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự, hủy hoại con người, làm suy giảm nền kinh tế vì vậy mà Đảng và nhà nước ta đã có một số chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay; các mô hình “ Câu lạc bộ hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập trong cộng đồng”, “ Điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị người cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng”, các hoạt động cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục – Lao động xã hội Tỉnh”.

                      

                             Đại diện Chi cục phòng chống tệ nạn tỉnh tuyên truyền các văn bản liên quan

          Hội nghị tuyên truyền này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về tác hại và hệ lụy của việc nghiện ma túy. Qua đó chủ động phòng ngừa, giải quyết tình trạng sử dụng ma túy, hoạt động cai nghiện ma túy và quản lý người cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn.

                      

                            Đại diện Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tuyên truyền về các tác hại của ma tuý

Các tin liên quan: