Tin nổi bật

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 8/6/2021 Ủy ban bầu cử phường Cẩm Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có đồng chí Đinh Ngọc Chiến– UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó chủ tịch UBBC thành phố.

Quang cảnh hội nghị
 
Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên phường Cẩm Bình đã triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương và tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đảm bảo theo luật định. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và đều hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Việc bầu cử đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, dân chủ, đúng trình tự theo Luật định. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn được thực hiện nghiêm ngặt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy đinh trong phòng chống dịch của Trung ương, của Tỉnh và thành phố, nhất là trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri và tại các khu vực bỏ phiếu, điểm bỏ phiếu…


Chủ tịch UBBC phường Cẩm Bình báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Cẩm Bình


Đồng chí Đinh Ngọc Chiến – Phó chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đinh Ngọc Chiến – UB BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó chủ tịch UBBC thành phố chúc mừng kết quả bầu cử trên địa bàn phường Cẩm Bình và nhấn mạnh: thời gian tới phường Cẩm Bình cần chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu trúng cử cần nhanh chóng thực hiện chương trình hành động của mình đã trình bày trước cử tri, làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng phường Cẩm Bình nói riêng, Thành phố Cẩm Phả nói chung ngày càng phát triển.

UBND thành phố và UBND phường Cẩm Bình khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn

Trong dịp này UBND thành phố và UBND phường Cẩm Bình đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn.
Các tin liên quan: