Tin nổi bật

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Đây là nội dung tại Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP.
 

 

Theo đó, sẽ thu lại CMND đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD.

Hiện hành chỉ quy định thu lại thẻ CMND 9 số nếu bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và chữ) theo Điều 15 Thông tư 07/2016/TT-BCA .

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định về địa điểm cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD khi công dân có nhu cầu, cụ thể:


 

– Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCCD nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

– Trường hợp đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 59/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Trang TTĐT PBGDPL Tỉnh Quảng Ninh

 
Các tin liên quan: