Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Sáng ngày 11/06/2016, Uỷ ban bầu cử (UBBC) phường Cẩm Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

            Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Nơ - Phó chủ tịch UBND phường - Phó chủ tịch thường trực UBBC phường trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

                        

                                          Đ/c Nguyễn Thị Nơ - PCT UBND phường - PCT UBBC phường

                                                        trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử

         

            Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường Cẩm Bình đã thành công tốt đẹp. Các bước tiến hành từ khâu chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Toàn phường có 8 khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố là 7.035 cử tri đạt 100%; có 6.935 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp phường. Đã bầu đủ số lượng 03 đại biểu Quốc hội, 05 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 02 đại biểu HĐND Thành phố, 25 đại biểu HĐND phường đảm bảo đúng cơ cấu, chất lượng đại biểu (trong đó tỷ lệ nữ 10/25 đại biểu - đạt 40%, tuổi trẻ là 6/25 đại biểu - đạt 24%, có 9/25 đại biểu tái cử - đạt 36%, người ngoài Đảng 3/25 đại biểu - đạt 12%).

          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ - Chủ tịch UBBC phường khẳng định cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tuyệt đối và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Đồng thời biểu dương, ghi nhận sự vào cuộc nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự tâm huyết trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là các đ/c ứng cử đại biểu HĐND phường Cẩm Bình khóa XX (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20162021 là tiền đề để phường Cẩm Bình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2016-2021.

                       

                    Đ/c Nguyễn Hải Ninh - CT UBND - Trưởng ban chỉ đạo - CT UBBC phường phát biểu tại hội nghị

 

            Tại hội nghị, UBND phường đã khen thưởng 13 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

                      

                                  Đ/c Nguyễn Hải Ninh - CT UBND - Trưởng ban chỉ đạo - CT UBBC phường

                               tặng khen thưởng cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

 

                       

                                   Đ/c Nguyễn Thị Duyên - Phó Bí thư Đảng uỷ phường tặng khen thưởng

                                        cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

 

                       

                                              Đ/c Đào Tuấn Biên - CT UBMTTQ phường tặng khen thưởng

                                             cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Các tin liên quan: