Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của thành phố

Thông báo số 04/2018/TB-GLOTECH về việc thực tập sinh Mai Thị Thanh Hương bỏ trốn khỏi nơi làm việc
    Ngày đăng: 8/5/2018     Số lần download: 588
    Dung lượng File: 259 KB     Download
TB 182-UBND ngày 24/4/2018 về thể lệ cuộc thi sáng tạo biểu tượng ( Logo) và biển chỉ dẫn thành phố Cẩm Phả
    Ngày đăng: 4/5/2018     Số lần download: 699
    Dung lượng File: 2 MB     Download
CV 91/VHTT ngày 23/4/2018 về việc phối hợp thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của CBND thành phố
    Ngày đăng: 2/5/2018     Số lần download: 679
    Dung lượng File: 761 KB     Download
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  |  17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |