Tin nổi bật

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 8/6/2021 Ủy ban bầu cử phường Cẩm Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có đồng chí Đinh Ngọc Chiến– UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó chủ tịch UBBC thành phố.
Hội CCC phường Cẩm Bình quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và công tác bầu cử
Sáng ngày 6/4/2021, Hội Cựu chiến binh phường Cẩm Bình tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hội nghị Sơ kết bước 1, bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 17/4/2021, Ủy ban bầu cử phường Cẩm Bình tổ chức sơ kết bước 1, bước 2 cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 14/4, Hội đồng phổ biến pháp luật thành phố phối hợp với phường Cẩm Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho 130 đại biểu là cán bộ, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, thành viên UBBC của phường, bí thư, trưởng các khu phố trên địa bàn.
Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2: Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Cẩm Bình
Ngày 17/3/2021, Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam phường Cẩm Bình đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường Cẩm Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Hội nghị Sơ kết bước một công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 5/3/2021, phường Cẩm Bình tổ chức sơ kết bước một tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Trang: 1  |  2 |