Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 11/7/2016, tại hội trường UBND phường Cẩm Bình đã diễn ra buổi tiếp xúc đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố với cử tri của 2 phường Cẩm Bình và Cẩm Tây nhằm báo cáo kết quả tình hình kinh tế xã hội của Tỉnh, Thành phố 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và tiếp thu ý kiến của các cử tri.
         
Đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trình bày báo cáo
kết quả tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và trọng tâm giải pháp 6 tháng cuối năm

         Tại buổi tiếp xúc đã có 07 ý kiến của các cử tri 2 phường Cẩm tập trung xoay quanh các vấn đề liên quan tới việc bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư gần công trường khai thác than; việc tiêu thoát nước trong các khu dân cư chưa tốt gây tình trạng ngập úng; một số ý kiến liên quan đến địa giới hành chính phường; việc xin đầu tư xây dựng trường mẫu giáo công lập ở phường Cẩm Bình.

Đại diện cử tri phường Cẩm Tây phát biểu ý kiến 


Đại diện cử tri phường Cẩm Bình phát biểu ý kiến

 
         Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh và Thành phố tiếp thu, trả lời theo thẩm quyền. Một số vấn đề liên quan khác sẽ được đưa ra trong kì họp thứ 2 Hội đồng nhân dân Tỉnh và Thành phố.

Đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh và thành phố trả lời các ý kiến của cử tri
Các tin liên quan: