Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Ngày 27/12/2020 phường Cẩm Bình đã tổ chức tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 

Năm 2020 phường Cẩm Bình đã cụ thể hóa các Nghị quyết  của Thành ủy và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa phòng chống dịch. Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Thu ngân sách phường đạt gần 22 tỷ đồng bằng 175,56% kế hoạch thành phố giao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, GPMB được tăng cường. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; Công tác văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm; 100% khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đặc biệt là đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Trưởng khu phố nhiệm  và đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022,  Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng nhà nước, nhất là trong GPMB các dự án. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, MTTQ và các đoàn thể theo hướng sâu sát tình hình thực tiễn của địa phương và hướng về cơ sở với phương châm rõ người, rõ việc, thực chất hiệu quả.

Tại hội nghị, Đảng bộ phường đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 10 trọng tâm năm 2021.


Trong dịp này Đảng bộ và UBND phường Cẩm Bình đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng, chính quyền năm 2020 và phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao và chủ đề công tác năm 2021.

 

 
Các tin liên quan: