Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Chiều ngày 5/3/2021, Hội đồng Nhân dân phường Cẩm Bình Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 để miễn nhiệm và bầu chức danh Phó chủ tịch UBND phường Cẩm Bình.


Toàn cảnh kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường Cẩm Bình Khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Bình và cho thôi làm nhiệm vụ HĐND phường Cẩm Bình khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Duy Hưng do thành phố điều động chuyển công tác đến  phường Cẩm Thủy từ ngày 25/2/2021; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, thảo luận thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Bình đối với ông Trần Xuân Trường, từ ngày 25-2-2021 tham gia Đảng ủy phường Cẩm Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBND phường tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân phường Cẩm Bình đã đề ra.
 


Lãnh đạo phường Cẩm Bình cùng các đoàn thể chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Hưng và đồng chí Trần Xuân Trường nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Xuân Trường - Phó chủ tịch UBND phường Cẩm Bình cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các đại biểu HĐND. Trên cương vị mới, với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí hứa luôn tận tâm, tận lực sâu sát tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của phường Cẩm Bình, hướng đến mục tiêu Xây dựng Cẩm Bình trở thành phường dịch vụ thương mại, văn minh, thân thiện.

Các tin liên quan: