Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Sáng ngày 01/11/2016, phường Cẩm Bình tổ chức Hội nghị đánh giá phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Đến dự có đ/c Phạm Thị Thuỷ - Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả, các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, trưởng phó các ban ngành đoàn thể cùng với sự có mặt của lãnh đạo 8 khu phố, các chi hội trưởng các khu phố, các tổ trưởng nhân dân cùng các thành viên trong CLB Đồng cảm phường Cẩm Bình, tổng số 160 đại biểu tham dự.
Đ/c Nguyễn Thị Nơ – PCT. UBND phường trình bày bản báo cáo
đánh giá phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”

 
          Đ/c Nguyễn Thị Nơ – PCT. UBND phường đã trình bày bản báo cáo đánh giá phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”. Trong 9 tháng đầu năm đã tuyên truyền 47 lượt; tư vấn cho 153 bà mẹ mang thai xét nghiệm. Kết quả đến nay số người theo dõi tại trạm là 72 người, trong đó có 60/72 người, đạt 83,33% được điều trị thuốc ARV. Không có trẻ em và phụ nữ nhiễm HIV. Báo cáo cũng nêu rõ những phương hướng hoạt động năm 2017 như chú trọng công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng chăm só, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV.
          Phát biểu tại hội nghị, đ/c Phạm Thị Thuỷ - Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế thành phố Cẩm Phả cũng đã đánh giá cao về việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” phường Cẩm Bình. Đồng thời đ/c cũng đã nêu rõ những điểm thiếu sót cần khắc phục để việc phát triển phong trào được tốt hơn.
 
Đ/c Phạm Thị Thuỷ - Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế
thành phố Cẩm Phả phát biểu tại hội nghị
 
          Thay mặt lãnh đạo phường, đ/c Nguyễn Thị Duyên – CT. HĐND phường ghi nhận những cố gắng và biểu dương BCĐ trong công tác thực hiện phong trào đồng thờ cũng đề một số phương pháp để BCĐ phong trào thực hiện tốt hơn nữa trong phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.
 
Đ/c Nguyễn Thị Duyên – CT. HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
         
          Với vai trò cơ quan chủ trì tham mưu, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Uyên – Quyền Trạm trưởng Trạm Y tế phường Cẩm Bình đã thực hiện công tác tuyên truyền về cách phòng chống HIV/ADIS tới các đại biểu đến tham dự. Từ đó, các đại biểu cũng là một kênh thông tin tuyên truyền tới người dân để phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” ngày càng mở rộng và phát triển.
 
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Uyên – Quyền Trạm trưởng Trạm Y tế phường Cẩm Bình
tuyên truyền về cách phòng chống HIV/ADIS tới các đại biểu đến tham dự
Các tin liên quan: