Tin nổi bật

Lĩnh vực Hộ tịch

Ngày 27/3/2018 cấp giấy trích lục khai tử số 16/TLKT cho ông Phạm Như Tùng
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 634
    Dung lượng File: 385 KB     Download
Ngày 29/3/2018 cấp giấy báo tử số 01/GBT cho Nguyễn Thị Ngọ
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 561
    Dung lượng File: 136 KB     Download
Ngày 17/4/2018 cấp giấy kết hôn cho Hoàng Thị Lộc và Cao Văn Quang
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 580
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày 17/4/2018 cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 46/UBND-XNTTHN cho Nguyễn Trường Minh
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 591
    Dung lượng File: 755 KB     Download
Ngày 17/4/2018 Cấp giấy khai sinh số 54 cho Nguyễn Diệp Chi
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 544
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày17 /4/2018 cấp giấy trích lục khai tử số 18/TLKT cho ông Nguyễn Hữu Mạnh
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 564
    Dung lượng File: 733 KB     Download
Ngày 5/3/2018 cấp giấy trích lục khai tử số 13/TLKT cho ông Cao văn Thính
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 506
    Dung lượng File: 385 KB     Download
Ngày 26/3/2018 cấp giấy trích lục khai tử số 15/TLKT cho ông BùI Quang Nhĩ
    Ngày đăng: 19/4/2018     Số lần download: 520
    Dung lượng File: 390 KB     Download
Trang: 1 | 2  |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |