Tin nổi bật

Lĩnh vực Hộ tịch

Ngày 24/10/2017 - Cấp chứng nhận kết hôn số 40 cho anh Phạm Ngọc Tú và chị Vũ Thị Hoa
    Ngày đăng: 2/11/2017     Số lần download: 599
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Ngày 23/10/2017 - Cấp giấy khai sinh số 175 cho bà Trần Thị Cúc (Đăng ký lại khai sinh)
    Ngày đăng: 2/11/2017     Số lần download: 574
    Dung lượng File: 1004 KB     Download
Ngày 23/10/2017 - Cấp giấy khai sinh số 176 cho Phan Huyền Trang
    Ngày đăng: 2/11/2017     Số lần download: 595
    Dung lượng File: 976 KB     Download
Ngày 18/10/2017 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Số 140/UBND-XNTTHN cho bà Vũ Thị Thu
    Ngày đăng: 2/11/2017     Số lần download: 611
    Dung lượng File: 415 KB     Download
Ngày 18/10/2017 - Cấp giấy khai sinh Số 174 cho Nguyễn Thị Thủy (Đăng ký lại khai sinh)
    Ngày đăng: 2/11/2017     Số lần download: 573
    Dung lượng File: 992 KB     Download
Ngày 17/10/2017 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Số: 139/UBND-XNTTHN cho ông Phạm Văn Thành
    Ngày đăng: 2/11/2017     Số lần download: 578
    Dung lượng File: 436 KB     Download
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  |  22 | 23 |