Tin nổi bật

Lĩnh vực Hộ tịch

Ngày 27/3/2018 cấp giấy khai sinh số 42 cho Trịnh Yến Nhi
    Ngày đăng: 6/4/2018     Số lần download: 537
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày 8/3/2018 cấp giấy khai sinh số 29 cho Trần Trọng Phước
    Ngày đăng: 6/4/2018     Số lần download: 559
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày 2/4/2018 cấp giấy khai sinh số 47 cho Phạm Lê Thanh Trúc
    Ngày đăng: 6/4/2018     Số lần download: 567
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày 28/03/2018 cấp giấy khai sinh số 43 cho Phạm Gia Huy
    Ngày đăng: 6/4/2018     Số lần download: 559
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày 27/3/2018 cấp giấy Chứng nhận kết hôn số 11/2018 cho Phạm Thi Thu Hà và Bùi Văn Bình
    Ngày đăng: 6/4/2018     Số lần download: 602
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày 23/3/2018 cấp giấy Chứng nhận kết hôn số 10/2018 cho Lê Thị Thùy Dung và Nguyễn Doãn Anh
    Ngày đăng: 6/4/2018     Số lần download: 599
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Ngày 2/4/2018 cấp Giấy xác nhận tinh trạng hôn nhân só 39/UBND-XNTTHN cho bà Chu Thanh Hoa
    Ngày đăng: 5/4/2018     Số lần download: 616
    Dung lượng File: 392 KB     Download
Trang: 1 | 2 | 3 | 4  |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |